מפת אתר   צור קשר   דף הבית - טרקלין חשמל  שלום   אורח   התחבר   כרטיס לקוח
 
מבצעים מדריכי קניה סניפים 
מוקד שרות והזמנות 1700-50-50-20 כרגע נמצאים 0 פריטים בעגלה

תקנון האתר

 
תקנון האתר


אתר האינטרנט טרקלין חשמל בע"מ
תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של טרקלין חשמל בע"מ    (להלן: "האתר").

הנכם מתבקשים לקרא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש להלן, וזאת לפני שאתם עושים שימוש באתר ו/או מבצעים רכישה. בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או רכישתכם באתר הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תכולתם של תנאי שימוש אלה עליכם. אם אתם לא מסכימים לאמור בתנאי השימוש הנכם נדרשים בזאת שלא לעשות שימוש באתר.

כללי
Traklin.co.il הינו אתר האינטרנט של רשת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים "טרקלין חשמל בע"מ". מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים בחנויות הרשת. כן מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לוו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר,מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון ותנאי ההשתתפות שלהלן.
טרקלין חשמל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
טרקלין חשמל שמחה להודיע כי היא מחויבת לאמון הציבור,ארגון שמטרתו למסור לציבור מידע אודות ההתנהלות הראויה של עסקים וההתנהלות בפועל שלעסקים, באופן שיאפשר לציבור להעדיף עסקים הוגנים. כחלק ממחויבותה לאמון הציבור, קיבלה על עצמה טרקלין חשמל את כללי אמון הציבור. את כללי אמון הציבור ניתן למצוא באתר האינטרנט של אמון הציבור בכתובת http://www.emun.org/. כל מזמין רשאי לפנות בתלונה לאמון הציבור ובמקרים מסוימים, רשאי המזמין להסתייע במשפט אמון הציבור – המוסד השיפוטי ליישוב מחלוקות של אמון הציבור.
לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות של חברת טרקלין חשמל בע"מ באמצעות דוא"ל
ניתן ליצור קשר במייל  באמצעות הודעת "צור קשר" או טלפונית 1700-50-50-20 בימים א' – ה' בין השעות 09:00-18:00 וביום ו בין השעות 09:00-12:00
מספר פקס 04-8410879
כתובת משרדי החברה: רח' הנביאים 25, ת.ד. 4321, חיפה 33104 ח.פ: 510598857

הזכות להשתתף במכירות הנערכות
רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי) תקף, בקניה קמעונאית בלבד. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
במידה והמזמין קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור אפוטרופוס.
תנאי מוקדם לאישור עסקת הרכישה הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי. המוצר יסופק לבית המזמין רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.
טרקלין חשמל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים, שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או שהפרו את אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט טרקלין חשמל כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.

שמירה על פרטיות - אמנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
בטופס ההזמנה הנך נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם, ת.ז., כתובת דוא"ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירתם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין. כמוכן נדרשים פרטי כרטיסי האשראי של המזמין על מנת להשלים את העסקה המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון לחברת האשראי). במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אנו עושים שימוש במידע לא מזהה, כלומר מידע שלא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידינו, ליצירת הקשר עם המזמין או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטים לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
טרקלין חשמל נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון,לא תהיה טרקלין חשמל אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
באתר ניתן למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של טרקלין חשמל ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי טרקלין חשמל לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר שאינו החברה, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, וטרקלין חשמל לא תשא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לכן אמנת הפרטיות של האתר אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות.
*כרטיסי האשראי אינם נשמרים בשרתי האתר.
 
המוצרים באתר
 
שימו לב!
במידה ויעשה שימוש במוצר: בישול/אפיה/טיגון, מדיח כלים, מייבש כביסה או מכונת כביסה, לא נוכל לקבלו בחזרה בשום אופן!!!
טרקלין חשמל מציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. טרקלין חשמל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד!
טרקלין חשמל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. טרקלין חשמל תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי ברגע שיוודע הדבר למנהלי האתר. במקרה כזה תודיע טרקלין חשמל ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.
בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.
בכל מודעת מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי המשווקים.משווקי המוצרים והשירותים נוטלים על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים על ידם באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות.

המכירה
במסגרת ביצוע פעולת הרכישה באתר במכירה רגילה ו/או מכירת חיסול יהיה על מבצע הפעולה למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר. אולם אינה מחויבת על פי חוק.
מכירה קבוצתית: מכירה בה מוצע לקבוצת משתתפים אחת מוצר במחיר אחיד, וזאת בתנאי שהקבוצה תכלול מספר מינימאלי של קונים המעוניינים לרוכשו והכול כפי שיצוין בהודעת המוצר. ההצעה לרכישת המוצר תהיה בתוקף לזמן מוגדר, החל מהמועד המצוין במודעת המוצר ותסתיים במועד הסגירה הנקוב, או לפניו – במקרה בו התקבלו הזמנות לכל הכמות המוצעת.
מכירת חיסול:  מכירה בה מוצע למכירה מלאי קיים של מוצרים שהוא אחרון מסוגו.
היה ובמועד הסגירה הנקוב במכירה קבוצתית לא כללה הקבוצה את המספר המינימאלי של קונים, תהא טרקלין חשמל, רשאית לבטל את המכירה והקונים לא יחויבו בתשלום.
על אף האמור לעיל, תהא טרקלין חשמל רשאית, אך לא חייבת, להאריך את מועד הסגירה הנקוב, על מנת לאפשר לקונים נוספים להשתתף במכירה הקבוצתית. לחילופין תהא טרקלין חשמל רשאית למכור את המוצר לקונים אשר השתתפו במכירה קבוצתית, וזאת על אף העובדה שבמועד הסגירה הנקוב לא כללה הקבוצה מספר מינימאלי של קונים.
במכירה רגילה ו/או במכירת חיסול ו/או במכירה קבוצתית תשתכלל עסקת הקנייה רק לאחר שטרקלין חשמל תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין טרקלין חשמל.
מובהר בזאת כי מבצעים המתקיימים בחנויות טרקלין חשמל אינם חלים באופן גורף באתר זה!
אין כפל מבצעים בין המבצעים באתר לבין סניפי הרשת ולהפך.
לא תינתן הנחה נוספת לכל מחזיק כרטיס כלשהו\חבר מועדון\וועד,לכל רכישה באתר!
אין אפשרות לרכישה באתר באמצעות כרטיסי אשראי מסוג "דירקט" ואו "אלקטרון".

בכדי לרכוש מוצר במכירת "נסו אותנו" ( מכירה אישית) , תתבקש להירשם ולהציע מחיר רכישה ומספר תשלומים, כאשר בעת ההרשמה כאמור תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף במכירה.
למען הסר ספק, הרשמה לקניית "נסו אותנו" ( מכירה אישית) הינה קנייה מיידית של המוצר- כל הצעה זוכה מטופלת תוך יום עסקים אחד.
במקרה של ביטול זכייה כאמור, רשאים אנו לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5 אחוז ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש"ח לפי הזול מביניהם.(בכפוף לנהלי הביטול והחוק - ראה סעיף "ביטול רכישה ע"י המזמין").
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
 
מהי מכירה אישית?
מכירה אישית הינה מכירה בה הצרכן קובע את המחיר בו הוא מעוניין לרכוש את המוצר .
למערכת מוגדר מחיר מינימום שכל הצעה מעליו תהפוך את הצעת הלקוח להזמנה .
לכל לקוח 6 נסיונות לפחות לזכות במוצר.
מחירי המינימום אינם קבועים והם משתנים מעת לעת .
למחיר הזכייה במכירה האישית יתווספו תוספות כמו משלוח מהיר וכו.
דין מכירה אישית, הינו כדין הזמנה רגילה באתר ועליה יחולו כל התנאים והסייגים שהוגדרו למכירה אישית.
ביטול זכייה במכירה אישית, כדין ביטול זכייה במכירה רגילה.
טרקלין חשמל מודיעה, שלא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף של משתתפים במכירות אישיות.
כמו כן , יתכנו מכרזים בהם לא יוכרז זוכה בסיום המכירה או תבוטל הצעתו של זוכה במכירה, במידה וקיים חשש לאי כשירות המכירה, או במידה ותקלה טכנית גרמה להפרעה כזו או אחרת למהלך או סיום המכירה.
במקרה שאזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה או שלא נתקבל אישור לעסקה ע"י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום המכירה, טרקלין חשמל תהיה רשאית, להודיע ללקוח על ביטול זכייתו במכירה האישית. זאת באופן חד צדדי סמוך ככל האפשר לקבלת המידע מספק המוצר, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה טלפונית או הודעת פקס.
 
ביטול רכישה על-ידי המזמין
שימו לב!
במידה ויעשה שימוש במוצר: בישול/אפיה/טיגון, מדיח כלים, מייבש כביסה או מכונת כביסה, לא נוכל לקבלו בחזרה בשום אופן!!!
הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל תוך מתן הודעה למוקד השירות ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול.
במקרים של "הובלה עצמית" בהם הלקוח מוביל את המוצר לביתו בכוחות עצמו, האחריות המלאה על שלמות המוצר, חלה על הלקוח בלבד!
 
ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה
שימו לב!
במידה ויעשה שימוש במוצר: בישול/אפיה/טיגון, מדיח כלים, מייבש כביסה או מכונת כביסה, לא נוכל לקבלו בחזרה בשום אופן!!!
במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר טרקלין חשמל בע"מ, בתוך 14 ימי עסקים, מיום קבלת ההודעה על הביטול,
את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה,
למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, סכום כלשהו.
הלקוח מחויב להחזיר את המוצר לטרקלין חשמל או למחסני הספק, הכול לפי שיקול דעתה של טרקלין חשמל.
על אף האמור לעיל לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים:
1.מוצרים פסידים.
2.מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהמזמין פתח את אריזתם המקורית.
יודגש כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של טרקלין חשמל לתבוע כל נזק שייגרם לה בגין ביטול כאמור בשל העובדה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
3. ביטול עיסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס.
4.לטרקלין חשמל יש את הזכות המלאה לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
ביטול הרכישה על-ידי החברה
 
* בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה טרקלין חשמל והאתר רשאים לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, ובלבד שתשלח הודעה טלפונית\בכתב למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות,תוך פירוט נימוקי הביטול בתוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:
1.במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה, מחיר המוצר או תיאורו.
2.במקרה של העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, ואשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר.
 3.במקרה שבו ימנע "כוח עליון" את פעילותו התקינה של האתר. "כוח עליון",לרבות אך לא רק, מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את טרקלין חשמלו/או האתר, במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור (חו"ח), ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת טרקלין חשמלו/או האתר את פעילותו התקינה של האתר או את הספקת המוצרים.
 4.במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
ויודגש כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים
5.אם התברר שהתבצעה ו/או מתבצעת באתר פעילות לא חוקית.

תנאי תשלום
את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 12 תשלומים שווים, אלא אם יצוין אחרת בגוף המודעה.

משלוח ומועדי אספקת המוצר
אספקת המוצר, כפי שיפורט במודעת המוצר, תהא בימי עבודה הנספרים (ימים א"-ה" בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים, לרבות ימי חול המועד בתקופת חגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין. מכיוון שתקופות של חגים ומבצעים קיים עומס טבעי הנוצר עקב ריבוי אספקות, קיים סיכוי סביר כי המוצרים לא יסופקו במסגרת ימי האספקה הרשומים באתר. ניתן לבטל את ההזמנה במקרה של איחור של למעלה משבוע ממועד האספקה המובטח.
טרקלין חשמל לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של טרקלין חשמל לאספקת המוצר.
*מחיר הובלת מקרר אינו כולל פירוק דלתות במידת הצורך-במידה ויש צורך בפירוק דלתות התשלום ישירות למוביל*
*במבנים בהם המוצר מצריך העלעת המוצר ע"י המובילים מעל לקומה 2 ולא ניתן להעלותו במעלית המצוייה במבנה, הלקוח ישלם למוביל כ 40 ש"ח לכל קומה נוספת. במקרים בהם לא ניתן להעלות מוצרים מסויימים דרך חדר המדרגות המצוי במבנה, על הלקוח לדאוג למנוף באחריותו ועל חשבונו, במידת האפשר להעלעת המוצר לביתו! היה והלקוח סרב למתן פתרון ע"י המוביל או לא שילם את התוספת הנדרשת, יחוייב הלקוח בדמי ההובלה וגם אם יבטל את העסקה, דמי ההובלה לא יוחזרו לו!!!
בהודעת המוצר מוצג מחיר המוצר, מתחתיו דמי משלוח ולבסוף המחיר הכולל.
* עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה עלולים לחול חיובים נוספים למחיר הובלת המוצר הנובעים מאספקתו ע"י חברות משלוח אחרות הגובות מחירים שונים ובהתאם למוצר המדובר. במקרים בהן אין כל דרך להוביל את המוצר ליישוב המבוקש, תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים או לחלופין לא לספק את המוצר כלל ליישוב שכזה! חובה על הלקוח במעמד ביצוע הרכישה, לעדכן את טרקלין חשמל, כי היישוב אליו יסופק המוצר, מצוי מעבר "לקו הירוק" או ביישוב בעל סיכון בטחוני!
* חתימת הלקוח על תעודת המשלוח מהווה אישור הלקוח לקבלת המוצר תקין וללא כל טענה מצד הלקוח!
* אספקת המוצרים ללקוח תעשה ע"י דואר שליחים או באמצעות הספק, לפי קביעת טרקלין חשמל.
* במקרים מסויימים ועל פי מדיניות חברות המשלוח  של המוצר אותו רכש הלקוח, יחולו תוספות למחיר המשלוח בגין אספקתו לישובי אילת והערבה, יישובים הממוקמים מעבר לקו הירוק או ישובים לגביהם קיים סיכון בטחוני לשליח בגין אספקת המוצר!

הלקוח רשאי לאסוף את המוצר ממרכז ההזמנות של טרקלין חשמל (לאחר תיאום מול שירות הלקוחות) בכתובת: המוסכים 22, חיפה ובמקרה כזה, לא יחויב הלקוח בדמי המשלוח.
על הלקוח לציין כי הוא מעוניין לאסוף את המוצר באופן עצמאי במקום המיועד לכך על גבי ההזמנה

איסוף מסניפים מותנה במלאי הפיזי של המוצר בסניף והניתן לאיסוף ואינו נמצא במלאי הסניף-ישלח לסניף והלקוח יקבל הודעה לגבי הגעה למלאי.
איסוף עצמי אפשרי לאחר תיאום מול מוקד ההזמנות הטלפוני של האתר-בלבד
לא כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לאיסוף ,מוצר שניתנת בו האפשרות לאיסוף עצמי מסומן וניתנת אפשרות בחירה לאיסוף .
 
*איסוף עצמי אינו אפשרי מהסניפים הבאים:
1. סניף אילת.
2.סניף יאקב.
3. כל סניף אחר, אשר הלקוח לא קיבל אישור מפורש ממרכז ההזמנות לקבלתו בסניף זה!
 

אחריות בגין המוצר
מפרטי המוצרים נמסרים מהיבואן ובאחריותו.

המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים ואו המשווקים של המוצר והכול בהתאם לתעודת האחריות שתסופק יחד עם המוצר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי, טרקלין חשמל תהא פטורה בכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם מוצר, לרבות אך לא רק מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו, אלא אם כן טרקלין חשמל הינה הספק של המוצר.
יחד עם זאת, במקרים בהם תתקבלנה תלונות צרכנים, תנקוט החברה בכל האמצעים מול הספקים בכד לפתור תלונות אלו.
ניתן לעיין בתעודת האחריות המצורפת למוצרים המסופקים על ידי טרקלין חשמל אצל נציגי שירות הלקוחות של טרקלין חשמל, על פי הפרטים דלעיל.
המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה ו/או הרכבה, תחול עליו ו/או על הספק ועל חשבונם באופן בלעדי.
במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות, ומחיר המוצר עולה על 400 ₪, תחול האחריות על טרקלין חשמל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.

קניין רוחני
זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How),מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של טרקלין חשמל אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של טרקלין חשמל או בבעלותו של צד ג" אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט,ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של טרקלין חשמל ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: - כקישורית (HyperLink) -בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם - כסימן מסחרי (או חלק ממנו) של אחר - ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה

זכויות יוצרים
כל הדפים ו/או התכנים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.
האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושכם הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתם מסכימים להכפיף את עצמכם לתנאי השימוש שטרקלין חשמל תכלול יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

פרסומות
טרקלין חשמל אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר טרקלין חשמל אינה מעידה על חסותה של טרקלין חשמל ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.

שינויים ותוספות
טרקלין חשמל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט מוצרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

עדכונים ושינויים
טרקלין חשמל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בכל עת שהיא רשאית טרקלין חשמל לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה ובלבד שכל שינוי בתנאי השימוש לא יחול לגבי הזמנות שכבר בוצעו. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

כללי
השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. טרקלין חשמל והאתר אינם מתחייבים כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות לרבות אזורים בעלי סיכון בטחוני או שמצויים מעבר לקו הירוק.

סמכות שיפוט
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית שלבית המשפט המוסמך בכל אחת מהערים הבאות: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים..
 


 
חיפוש באתר

קטגוריות

כניסת משתמשים
שם משתמש
 
סיסמא
 
שכחתי סיסמא
 


הצטרף למועדון

מוקד שרות והזמנות
1700-50-50-20

המלצת השבוע
מה זה מדיח כלים אינטגרלי ומה זה חצי אינטגרלי?קניית מדיח כלים היא לא עניין פשוט כמו שזה נשמע. יש הרבה מושגים שעליכם לדעת לפני הרכישה – ובשביל זה אנחנו כאן.
<<< המשך